Elgesio kodeksas

Visi PyConLT dalyviai privalo laikytis šio elgesio kodekso. Organizatoriai prižiūrės kaip laikomasi šio kodekso renginio metu.

Trumpai

  • PyConLT siekia užtikrinti aplinką be priekabiavimų visiems nepaisant jų lyties, seksualinės orientacijos, negalios, fizinės išvaizdos, kūno sudėjimo, rasės ar religijos.
  • Mes netoleruosime jokio priekabiavimo prie konferencijos dalyvių.
  • Seksistinė kalba ir vaizdiniai konferencijoje netinkami (įskaitant pristatymus).
  • Konferencijos dalyviai, pažeidžiantys ar pažeidę šias taisykles, bus išprašyti iš konferencijos, jeigu tai organizatoriams pasirodys reikalinga.

Ilga versija

Priekabiavimu laikomi įžeidžiantys žodiniai komentarai susiję su lytimi, seksualine orientacija, negalia, fizine išvaizda, kūno sudėjimu, rase, religija, seksualiniais vaizdiniais, tyčiniai grasinimai, įkyrus stebėjimas, sekimas, priekabus fotografavimas ar įrašinėjimas, nuolatinis pristatymų ar kitų renginių pertraukinėjimas, netinkamas fizinis kontaktas ir nepageidaujamas seksualinis dėmesys.

Iš dalyvių, kurių paprašyta nustoti priekabiauti, tikimasi paklusti iškart.

Pranešėjai renginio vietoje, rėmėjai ir kitos panašios veiklos taip pat turi paklusti nepriekabiavimo politikai. Ypač svarbu, kad pranešėjai nenaudotų seksualizuotų vaizdų, veiklų ar kitos medžiagos. Stendų personalas (įskaitant savanorius) neturi naudoti seksualizuotų rūbų/uniformos/kostiumų ar kaip nors kitaip seksualizuoti aplinkos.

Jeigu dalyvis pradeda priekabiauti, organizatoriai gali imtis veiksmų, kurie jiems atrodo reikalingi, įskaitant dalyvio įspėjimą ar pašalinimą iš konferencijos.

Jei prie jūsų priekabiauja ar pastebėjote, kad prie kažko yra priekabiaujama arba turite kitų klausimų, prašome susisiekti su kuriuo nors konferencijos organizatorių ar savanorių. Jie prisistatys konferencijos pradžioje ir bus matomi koordinuojant renginį.

Konferencijos organizatoriai ir savanoriai noriai padės išspręsti nemalonią situaciją ar kitaip padės tiems, kurie patiria priekabiavimą, kad būtų užtikrintas jų saugumas. Mes vertiname Jūsų bendradarbiavimą.

Mes tikimės, kad dalyviai laikysis šių taisyklių konferencijos patalpose ir su konferencija susijusiuose socialiniuose renginiuose.

Jeigu Jums reikia privataus pokalbio su organizatoriais prieš ar per PyConLT konferenciją, prašome kreiptis į kurį nors konferencijos organizatorių ar savanorį: